Verkeersveiligheid

  • Fietsverkeer altijd geschieden van gemotoriseerd verkeer.
  • Ruime afstand tussen het verkeer en het werkterrein.
  • Inzet van verkeersregelaars.