Leefbaarheid

  • Weinig bouwverkeer op de weg: 92% van het transport over water.*
  • Kwetsbare noordzijde wordt ontzien met transportband vanaf de waterkant over de weg naar het werkterrein.
  • Zandlichamen afgedekt met grond en water voorkomt stofvorming.
  • Dagelijks schoon houden van de omgeving rond de bouwplaats.
  • Gebruik van paalmatrassen bij zettingsgevoelige panden.

* Door de stremming van de Oude Rijn (zomer/najaar 2015) zal een deel van het transport helaas over de weg gaan. Het uiteindelijke percentage water/wegvervoer is op dit moment nog niet te zeggen