Bereikbaarheid

  • Beperkte verkeershinder door maximaal 3 werkfasen per kruispunt.
  • 92% van het transport over water in plaats van over de weg.*
  • Transportband vanaf de Oude Rijn over de weg waardoor wij de noordzijde ontzien.
  • Slechts één maal een stremming van de Oude Rijn.
  • Bereikbaar van woningen en bedrijven door benodigd maatwerk.

* Door de stremming van de Oude Rijn (zomer/najaar 2015) zal een deel van het transport helaas over de weg gaan. Het uiteindelijke percentage water/wegvervoer is op dit moment nog niet te zeggen