Bewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Mobilis TBI en haar samenwerkingspartners Aannemingsbedrijf Van Gelder en Hollandia-Infra BV zijn Bewuste Bouwers, wij voeren ons werk uit conform de gedragscode van Stichting Bewuste Bouwers. In de gedragscode staat beschreven waaraan de bouwplaatsen en medewerkers dienen te voldoen. De stichting Bewuste Bouwers toetst (onverwachts) of de bouwplaatsen aan de volgende vijf pijlers voldoen:

  1. Bewust (van de omgeving en proactief acteren)
  2. Veilig (geen onaanvaardbare risico’s, overlast en hinder)
  3. Verzorgd (schone en opgeruimde bouwplaats)
  4. Milieu (afval- en energie beperken, waar mogelijk lokaal inkopen)
  5. Sociaal (zorg voor de omgeving, open en correct naar publiek)

Klik hier voor onze normenkaart

BEWUSTE BOUWERS