Werkwijze

Wij bouwen, net als onze samenwerkingspartners, met aandacht voor de omgeving waarin wij werken. Ons principe is zo min mogelijk hinder veroorzaken en de veiligheid van fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer waarborgen. Dit realiseren wij met een slimme werkfasering en planning, en met een pakket van hinder beperkende maatregelen.

Voordat een fasering start informeren wij de direct omwonenden en aangelegen bedrijven over de werkzaamheden en de maatregelen die wij treffen om eventuele hinder te beperken.

Volg ons op twitter

MÁXIMABRUG IN VOGELPERSPECTIEF