LANDSCHAP

Het landschap bestaat hier uit verschillende lagen. De oudste laag is de Oude Rijn, met haar slingerende vorm. De hand van de mens is te zien in de strakke verkaveling van de polders. Dit natte land was uitermate geschikt voor agrarisch gebruik. In de twintigste eeuw verdween dit landschap aan de zuidzijde van de rivier. Hiervoor in de plaats kwamen industriegebieden. Nu komt er een nieuw element bij: de Maximabrug.

ECOLOGISCHE WAARDE VERSTERKEN

wUrck maakte een ontwerp dat de ecologische waarde van het gebied compenseert én versterkt. Er komen minstens net zoveel bomen in het gebied als dat er nu staan. De waterberging volgt de structuur van de bestaande polders. 500 drijvende zonnepanelen in slootjes geven energie. Zuiverende planten zorgen voor zeer schoon water in de lus, ze geven er een ecologische impuls mee. Een oer Hollandse Bosman windmolen houdt het water bovendien in beweging.

De fiets- en voetgangersopgang aan de zuidzijde van de brug is méér dan alleen een oversteek: hier is een aantrekkelijk rustpunt gecreëerd aan het water. Ook hier treft men water zuiverende planten aan.

PASSENDE UITSTRALING

Trappen en verlichting van de brug hebben een rustig industriële vormgeving. Materialen zijn onder meer metaal, beton, glas en composiet. Onderdelen die meer gekoppeld zijn met het landschap hebben een natuurlijke uitstraling. Zo komen er met groen begroeide houten geluidschermen. Auto’s op de lus rijden binnen een met gras begroeide wal; hierdoor schijnen koplampen niet de polder in. Aan de waterkant liggen houten vlonders waarop men kan vertoeven. Brede houten armleuningen op de brug nodigen, net als het uitkijkpunt, uit om over de Oude Rijn en het omringende landschap uit te kijken.

    

UITKIJKPUNT MET ZICHT OP HET POLDERLAND